Leave Your Message
010203
baş sahypa
Biz hakda
Jiangyin Nangong Forging Co., Ltd. 2003-nji ýylyň mart aýynda döredildi. Soňky ýyllarda üznüksiz ösüşden we ösüşden soň, iň uzyn ýasama gaýtadan işleýiş prosesi we Hytaýda iň doly gaýtadan işleýän enjam bilen giňişleýin we ýokary tehnologiýaly hususy ýasama kärhana öwrüldi. Kompaniýanyň meýdany 50000 inedördül metrden gowrak, umumy gymmaty 385 million ýuandan gowrak bolan 120 gektar meýdany eýeleýär. Eritmegi, ýasamagy, ýylylygy bejermegi, gödek we takyk işlemegi birleşdirýän ýasama önümçilik kärhanasydyr.
köpräk oka
20 +

Yearsyl tejribesi

385 +

Million uanuan

90 +

Professional tehniki

5000 +

Kwadrat metr

Esasy önümler

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi ýüregine düwdüm

Bug turbinaly generator üçin bug turbinaly rotor şahasy Bug turbinaly generator üçin bug turbinaly rotor şahasy
06

Bug turbinasy ...

2023-11-23

Bug turbinasy podşipnikleriň üstünde durýan we silindr görnüşli örtükli rotordan ybarat. Rotor, tangensial ugurda güýç görkezýän birikdirilen mikroshemalara ýa-da pyçaklara garşy bug bilen öwrülýär. Şeýlelik bilen, bug turbinasyna ýel degirmenine meňzeş çylşyrymly toplum hökmünde seredilip bilner, hemmesi bir şahda ýygnanýar. Deňeşdirilen kiçi giňişlikde ägirt uly güýji ösdürip bilmek ukyby sebäpli, bug turbinasy, gidrotehniki turbinalardan başga, köp mukdarda elektrik energiýasy öndürmek we uly, ýokary tizlikli gämiler üçin itergi güýji bilen üpjün etmek üçin or rotor şahasy elektrik hereketlendirijisiniň merkezi bölegidir. Rotor şahasy, rotoryň laminirlenen ýadrosy üçin göteriji şahdyr we şeýlelik bilen elektrik geçiriji torky geçirişde degişli polo positiveitel baglanyşyk arkaly geçirýär. Turbina şahasy turbinany generator bilen birleşdirýär we turbina bilen deň tizlikde öwrülýär. Aslynda üznüksiz güýç öndürmek üçin niýetlenen maşynda ulanylýan element. Ulanylýan ulgam, esasan, suwuk akymdan energiýa çykarýar we ony ulanyp boljak görnüşe ýa-da orta görnüşe öwürýär. Rotor şahlary elektrik öndürmek we magdançylyk ýaly uly we adaty in engineeringenerçilik pudaklarynda hem ulanylýar. Köp elektrik öndürýän desgalarda esasy komponentler bolup, köplenç ullakan ululyga we güýje eýe. Öň öndüren turbinaly rotor şahlary üçin esasy material derejeleri:

KOPRAK OKA
01020304

BIZI C KERTIFIKATY

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa habarlaşyň)

652e4891es
652e489gfh
652e489zvv
652e489zlv
652e489wy6
652e4891es
652e489gfh
652e489zvv
652e489zlv
652e489wy6
652e4891es
652e489gfh
652e489zvv
652e489zlv
652e489wy6
0102030405

Hil barlagy

INGENER HYZMATLARY
kompaniýa_intr1lq9
Kesişimizi açmak ...

Giriş: Gämide hoş geldiňiz, deňiz höwesjeňleri we pudak hünärmenleri! Bu gün ...

baş sahypa
Magdançylyk işlerini güýçlendirmek ...

Giriş Magdançylyk pudagynyň ösmegi bilen magdançylyk kompaniýalary yzygiderli ...

Bug-turbina-rotor-şaft7ci8
Kuwwaty çykarmak: Rol ...

Giriş: Bug turbinalary sansyz güýçde möhüm elementlerdir ...

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

Derňew